Ajankohtaista

Vuodenvaihde, osingot ja osinkoverotus

Monille yrittäjille vuodenvaihde tarkoittaa osinkojen suunnittelemista. Vuodenvaihde on rajapyykki monessa mielessä osingoille ja myös niiden verotukselle. Mitä on syytä ottaa huomioon osinkosuunnittelussa vuonna 2022, 2023 ja 2024? Milloin osingot maksetaan?

Osingonjako vuonna 2022

Jos osakeyhtiö jakaa osinkoa vielä vuoden 2022 puolella eli osinko on nostettavissa viimeistään 31.12.2022, verotetaan osinko yrittäjän vuoden 2022 tulona. Tällöin osingon verotuksessa ratkaisevaa on vuoden 2021 tilinpäätös, jonka perusteella selvitetään vuonna 2022 nostettavissa olevien osinkojen verot.

Tiiviisti todettuna: tilinpäätöksen 2021 pohjalta lasketaan nettovarallisuus, joka jaetaan ulkona olevien osakkeiden määrällä ja saadaan näin yhden osakkeen matemaattinen arvo. Tämä arvo näkyy myös osakeyhtiön verotuspäätöksellä. Jos yrittäjä omistaa kaikki yhtiön osakkeet eli em. yhden osakkeen matemaattinen arvo kerrotaan tällöin hänen osakemäärällään, on loppusumma sama kuin koko yhtiön nettovarallisuus (= koko osakekannan yhteenlaskettu matemaattinen arvo).

Omistajakohtaisesti lasketaan kunkin osakkaan yhteenlasketusta matemaattisesta arvosta 8 %, joka on ns. verohuojennettua osinkoa. Tällöin 25 % osingosta on veronalaista pääomatuloa. Ylittävältä osin osinko on 75 %:sti ansiotulona verotettavaa. Jäljempänä vielä esimerkki asiasta.

Tilinpäätös 2022 ja osingonjako vuonna 2023

Lukuisten yritysten tilinpäätös osuu vuodenvaihteeseen. 31.12.2022 tilinpäätös mahdollistaa osinkojen maksamisen aikaisintaan vuoden 2023 alussa. Tämä tarkoittaa sitä, että osinko verotetaan yrittäjän vuoden 2023 tulona. Tällöin tilinpäätös 31.12.2022 on osinkoverotuksen perustana.

Esimerkki.

Yritys Oy:n, jonka omistaa yksi henkilö (Henkilö A), tilikausi päättyy 31.12.2022. Tilinpäätös 31.12.2022 osoittaa, että yhtiön nettovarallisuus on 200.000 euroa.

Yritys Oy:n yhtiökokous tekee osingonjakopäätöksen alkuvuodesta 2023 siten, että osinkoa jaetaan 20.000 euroa ja osinko on heti nostettavissa.

Osakkeenomistajaa (Henkilö A) verotetaan tällöin seuraavasti:

200.000 x 8 % = 16.000 euroa

Tämä ns. verohuojennettu verotetaan Henkilö A:lla siten, että 25 % tästä on pääomatuloa eli 4.000 euroa ja tästä menee pääomatuloverokannan (30 %) mukaisesti veroa 1.200 euroa.

16.000 euron ylittävä osa eli 4.000 euroa verotetaan 75 %:sti Henkilö A:lla ansiotulona eli 3.000 euroa lisätään mahdollisten muiden ansiotulojen (esim. palkka- yms. tulojen) päälle ja verotus toteutetaan kuten palkankin verotus eli progressiivisesti.

Tilinpäätös 2023 ja osinko vuonna 2023

Jos tilinpäätös on tulevan vuodenvaihteen jälkeen eli vuonna 2023, on hyvä ymmärtää, että jos osinko nostetaan vuonna 2023, niin tällöinkin nettovarallisuus lasketaan tilinpäätöksen 2022 pohjalta.

Vuodelle 2023 ei ole luvassa osinkoverotukseen muutoksia, joten muutoin verotus vuonna 2023 osinkojen osalta vastaa vuoden 2022 osinkoverotusta.

Tilinpäätös 2023 ja osinko vuonna 2024

Vuoden 2023 tilinpäätös ja siitä vuonna 2024 nostettava osinko saattaa olla jo uuden osinkoverojärjestelmän piirissä. Se, onko näin vai ei, riippuu paljolti vuoden 2023 kevään eduskuntavaaleista. Vuonna 2023 osinkoverotus ei vielä muutu, mutta vuodelle 2024 se voi muuttua. Yksi ilmassa oleva muutos, jota varmasti tulevatkin kansanedustajat pohtivat on, että luovutaanko nettovarallisuuspohjaisesta osinkoverojärjestelmästä. Jos näin on, niin vuonna 2024 nostettavissa oleviin osinkoihin ei enää sovellettaisi nykyjärjestelmää.

Korostettakoon, että mitään vuodelle 2024 mahdollisesti tulevia veromuutoksia ei ole tässä vaiheessa vielä julkaistu. Ylipäätään, tuleeko muutoksia jo vuodelle 2024, riippuu myös siitä, kuinka nopeasti tuleva hallitus muutoksia alkaa toteuttaa. Täysin oma kysymys vielä tässä vaiheessa on myös se, että minkälaisia muutoksia ylipäätään tulee – jos tulee.

Ensi vuosi on ennen kaikkea varautumista myös osinkoverotuksen mahdollisiin tuleviin muutoksiin.

Asiantuntijamme auttavat mielellään erilaisissa verotukseen, tilinpäätöksiin ja osinkoihin liittyvissä kysymyksissä. Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!