Ajankohtaista

Ennakko-osingolla kaksinkertainen verohyöty – toimi nopeasti!

Monissa tapauksissa yrittäjät toimivat syystä tai toisesta holdingyhtiörakenteella. Tällöin liiketoimintayhtiö saattaa olla tytäryhtiönä ja holdingyhtiö joko harjoittaa liiketoimintaa tai se on vain osakkeita hallinnoiva yhtiö. Tällaisissa tapauksissa, kun varoja ja tulosta kertyy tilikauden aikana tytäryhtiöön, voidaan ennakko-osingon avulla tytäryhtiöstä emoyhtiöön saada merkittäviä hyötyjä verrattuna ns. normaaliin osingonjakoon.

Ennakko-osinko – mistä on kysymys?

Tilanteessa, jossa yrittäjä omistaa emoyhtiön osakkeet ja liiketoimintaa harjoitetaan tytäryhtiössä, normaali osingonjako saavuttaa yrittäjän taskun vasta noin vuoden päästä. Näin siksi, että kun tilikausi päättyy 31.12.2021, niin tytäryhtiö jakaa tästä osingon emoyhtiölle esimerkiksi keväällä 2022. Näin tämä osinko on perustapauksessa emoyhtiön tilinpäätöksessä vasta 31.12.2022 päättyvällä tilikaudella ja jaettavissa osinkona keväällä 2023.

Jos kuvatussa tilanteessa noudatetaan ennakko-osinkosäännöksiä, saadaan varat yrittäjän taskuun jo keväällä 2022 – siis noin vuosi etukäteen.

Ennakko-osingosta kaksinkertainen hyöty

Ennakko-osinko mahdollistaa siis osinkojen kotiuttamisen yrittäjän käteen jo vuosi etuajassa, mutta sen lisäksi se lisää myös verohuojennetun osingonmäärää heti, koska ennakko-osinko luetaan myös emoyhtiön nettovarallisuuteen. Seuraava esimerkki havainnollistaa asiaa.

Esimerkki.

A Oy:n omistaa yrittäjä A ja A Oy omistaa B Oy:n. A Oy on emoyhtiö, jossa ei harjoiteta varsinaista liiketoimintaa ja liiketoiminta on keskitetty tytäryhtiö B Oy:hyn. B Oy:n tilikauden tulos tilinpäätöksessä 31.12.2021 tulee olemaan 100.000 euroa.

Normaalisti tästä tuloksesta eli 100.000 eurosta voidaan jakaa osinkoa vasta seuraavan tilikauden puolella – keväällä 2022. Tällöin se on emoyhtiö A Oy:llä vasta seuraavassa tilinpäätöksessä eli 31.12.2022. Osinkoa siitä voidaan jakaa siis vasta noin vuoden päästä – keväällä 2023.

Jos A Oy kuitenkin vaatii määräysvallassaan olevalta tytäryhtiöltä B Oy:ltä jo tilikauden 2021 aikana ennakko-osinkoa esimerkiksi 100.000 euroa, kirjataan osinko emoyhtiö A Oy:lle osinkosaamiseksi ja osinkotuotoksi jo tilinpäätökseen 31.12.2021.

Näin tämä osinko lisää myös A Oy:n nettovarallisuutta jo tilinpäätöksessä 31.12.2021 osingon määrällä eli 100.000 eurolla. Tilikaudelta voidaan maksaa nyt osinkoa yrittäjä A:lle jo keväällä 2022. Samalla tuo 100.000 euron osinko tytäryhtiöltä emoyhtiölle lisäsi emoyhtiön nettovarallisuutta 100.000 euroa. Nettovarallisuuden lisäyksestä 8 % eli 8.000 euroa lisää myös verohuojennetun osingon määrää.

Tässä on hyvä muistaa, että osingonjako tytäryhtiöltä emoyhtiölle on verovapaata. Yrittäjä taas maksaa osingosta veroa normaalien osingonjakosäännösten mukaisesti eli 8 % nettovarallisuudesta mahdollistaa verohuojennettua osinkoa. Tällaista osinkoa verotetaan 25 %:sti pääomatulona.

Ennakko-osinko tulee toteuttaa oikein

Ennakko-osinko on muotomääräinen. Ensinnäkin emoyhtiön tulee vaatia sitä jo kuluvalla tilikaudella tytäryhtiöltä. Vaatimus dokumentoidaan hallituksen ja yhtiökokouksen pöytäkirjoin. Tämän jälkeen tytäryhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa tulee tehdä ennakko-osingonjakopäätös. Tässä vaiheessa nämä voidaan kirjata tytäryhtiölle osingonjakovelaksi ja emoyhtiölle osingonjakosaamiseksi.

Kun tilikausi on päättynyt, tehdään tytäryhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa vähintään ennakko-osinkoa vastaava osingonjakopäätös. On hyvä huomata, että päätettyä ennakko-osinkoa vähempää ei voi jakaa osinkoa, jos halutaan ennakko-osingon olevan pätevä. Jos jaetaan enemmän osinkoa kuin ennakko-osinkoa on vaadittu ja päätetty, ylittävää osaa ei katsota ennakko-osingoksi.

Jotta ennakko-osinko hyväksytään myös verotuksessa, tulee sen täyttää kaikki sille asetetut edellytykset. Edellytyksenä on myös siis mm. tuo kirjanpidollinen käsittely. Jos ennakko-osinkoa haluaa hyödyntää esimerkiksi tilinpäätöksessä 31.12.2021, tulee ennakko-osinkoa vaatia jo lähi aikoina ja joka tapauksessa sen verran ajoissa, että tytäryhtiö ehtii myös päättää ennakko-osingosta ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Lue lisää ennakko-osinkokäytännöistä Verohallinnon sivuilta.

Kysy meiltä lisää, autamme mielellämme.