Ajankohtaista

Osinkoverotus ja työsuhdeasunto

Vuodenvaihteen lähestyessä on hyvä palauttaa mieleen osinkoverotus ja siihen vaikuttavat tärkeät seikat. Jos yrittäjän omistaman osakeyhtiön taseessa on asunto, jota yrittäjä on vuoden aikana käyttänyt omana tai perheensä asuntona, tämä asunnon arvo pienentää yrittäjän osingon verohuojennettua määrää.

Osinkoverotus pähkinänkuoressa

Yrittäjän nostaessaan osinkoa omasta yhtiöstään, ratkaisevaa sen verotuksen kannalta on yhtiön tilinpäätöksen perusteella laskettava yhtiön tarkistettujen varojen ja velkojen erotuksena saatava nettovarallisuus. Tästä laskettuna kahdeksan prosentin määrä on mahdollista nostaa verohuojennettuna osinkona. Jos yhtiön nettovarallisuus on 500 000 euroa ja yrittäjä omistaa kaikki yhtiön osakkeet, voi hän saada verohuojennettua osinkoa 40 000 euroa (= 8 % x 500 000).

Verohuojennettua osinkoa verotetaan 25-prosenttisesti pääomatulona, eli edellä mainitusta 40 000 eurosta yrittäjää verotetaan 10 000 euron määrästä pääomatuloveroprosentin mukaisesti. Pääomatulovero on yrittäjän kaikkien pääomatulojen 30 000 euron yhteismäärään asti 30 prosenttia ja ylittävältä osalta 34 prosenttia. Jos yrittäjään soveltuu 30 prosentin pääomatuloverotus, maksaa hän veroa 10 000 eurosta 30 prosenttia, eli 3 000 euroa.

Jos osinkoa nostetaan enemmän kuin 8 prosenttia nettovarallisuudesta, osinko katsotaan 75-prosenttisesti veronalaiseksi ansiotuloksi. Ansiotuloa verotetaan vastaavalla tavalla kuin palkkaa eli siihen vaikuttaa valtion progressiivinen tuloveroasteikko sekä mm. kunnallisverotuksen tuloveroprosentti. Ansiotulona verotettavan osingon lopullinen veron määrä on yleensä merkittävästi korkeampi kuin verohuojennettuna saadun osingon vero.

Asunto yhtiön taseessa

Nettovarallisuutta selvitettäessä kaikki yhtiön taseeseen kuuluvat varat otetaan yleensä huomioon. Näin ollen, jos nettovarallisuus sisältää yhteensä 700 000 euron varallisuuden ja 200 000 euron velat, yhtiön nettovarallisuus on edellä mainittu 500 000 euroa. Nettovarallisuus selvitetään aina yhtiön edellisen vuoden tilinpäätöksen perusteella. Toisin sanoen, jos yrittäjän oikeus osingon nostamiseen on vuonna 2023, yhtiön tilinpäätös 2022 on nettovarallisuuden perustana.

Jos tähän taseeseen, joka on nettovarallisuuden perustana, sisältyy asunto, jota YEL-yrittäjä on verovuonna käyttänyt omana tai perheensä asuntona, vähennetään tämä hänen nettovarallisuusosuudestaan. Tällöin on hyvä huomata, että yrittäjän verovuosi on se vuosi, jona osinko on nostettavissa. Näin ollen, jos siihen taseeseen, josta nettovarallisuus lasketaan, sisältyy mainittu asunto, asunnon arvo, joka on lisännyt yhtiön nettovarallisuutta vähennetään asuntoa käyttäneen (tai hänen perheensä käyttäneen) yrittäjän nettovarallisuusarvosta. Seuraava esimerkki havainnollistaa tätä.

Esimerkki

Yritys Oy:n taseen tarkistettujen varojen ja velkojen erotus on 500 000 euroa tilinpäätöksestä 2022 laskettuna. Yrittäjä on käyttänyt yhtiön 2022 tilinpäätökseen sisältyvää asuntoa omana asuntonaan vuonna 2023. Asunnon arvo tilinpäätöksessä on 300 000 euroa. Jos yrittäjä on saanut osinkoa, joka on ollut nostettavissa vuonna 2023 esimerkiksi 40 000 euroa, niin tätä verotetaan siten, että 500 000 eurosta vähennetään ensin tuo 300 000 euroa, ja yrittäjän nettovarallisuus eli hänen osakkeidensa yhteenlaskettu matemaattinen arvo on tällöin 200 000 euroa.

Mainitusta 200 000 eurosta kahdeksan prosenttia on 16 000 euroa, jonka yrittäjä saa verohuojennettuna osinkona, eli tästä veronalaista pääomatuloa on 4 000 euroa, josta pääomatuloverokannan mukainen vero on 30 prosenttia tai 34 prosenttia. Loput osingosta eli 24 000 euroa (= 40 000 – 16 000) on 75-prosenttisesti veronalaista ansiotuloa.

Jos esimerkin tilannetta vertaa tilanteeseen, joka edellä esitettiin, niin huomaa asunnon vaikutuksen osinkoverotuksessa.

Käytännössä on hyvä huomata, että mainittu asunto voi olla myös loma-asunto. Jos tällainen sisältyy taseeseen ja yrittäjä ja/tai hänen perheensä on tällaista verovuonna käyttänyt, se vähennetään vastaavalla tavalla yrittäjän osinkoverotuksen perusteena olevasta yrittäjän nettovarallisuusarvosta.

Aiheuttaako osinkoverotus päänvaivaa? Me 1.Accountingilla autamme mielellämme! Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää.a