Ajankohtaista

Uusia osakkaita omaan yhtiöön?

Yrityksen kehittyessä ja kilpailun kiristyessä myös uusien osaajien löytäminen omaan yhtiöön voi tulla ajankohtaiseksi. Tällöin nousee usein esille myös kysymys yhtiön osakkuudesta ja miten osakkuus olisi mahdollista tai kannattaisi järjestää.

Perusvaihtoehdot

Osakkuudella sitouttaminen voi kohdistua joko oman yhtiön henkilöstöön tai yhtiön ulkopuoliseen tahoon, joka värvätään yhtiöön esimerkiksi työsuhteeseen. Olipa kysymys kummasta tahansa, pääsääntö on, että osakkeiden hinta tulisi olla käypä arvo. Tosin oman henkilöstön sitouttamisessa voidaan tästä poiketa jopa merkittävästikin tiettyjen edellytysten täyttyessä. Puuttumatta tässä yhteydessä yksityiskohtaisemmin näihin edellytyksiin, yhtenä edellytyksenä on mm. se, että osakkeita tulisi tällöin tarjota yhtiön henkilöstön enemmistölle.

Ulkopuolisille tarjottaessa osakkeita, lähtökohtana osakkeiden hinnoittelussa on siis käypä arvo. Tästä poikkeaminen johtaa verosäännösten ja -käytännön mukaan veroseuraamuksiin.

Kun, se kenelle tarjotaan ja mihin hintaa tarjotaan, on ratkaistu, on vielä ratkaistava se, että miten osakkeita tarjotaan. Käytännössä tällöin on kaksi perusvaihtoehtoa eli osakkeiden myynti tai suunnattu osakeanti. Se, kumpi vaihtoehto valitaan, riippuu muutamista lähtökohdista.

Osakkeiden myynti

Jos uusille osakkaille tarjotaan jo olemassa olevia osakkeita, niin tällöin näiden osakkeiden myyjä saa osakkeista maksettavan hinnan. Kysymys on yleensä verollisesta osakkeiden myynnistä ja se, miten tällaista osakekauppaa verotetaan, riippuu taas myyjästä. Jos myyjänä on luonnollinen henkilö, osakekauppa verotetaan normaalien luovutusvoittoverosäännösten mukaan pääomatuloverotuksena. Jos taas myyjänä on toinen osakeyhtiö, osakkeiden myynti voi olla tiettyjen edellytysten täyttyessä verovapaata. Verovapaussäännöstö on kuitenkin yleisesti ottaen paremminkin poikkeus ja luovutusvoitosta menee 20 % yhteisövero.

Jossain tapauksessa osakkeet voivat olla yhtiön omassa hallussa esimerkiksi sen seurauksena, että osakkeet on lunastettu tai sitten yhtiöön on tullut omia osakkeita esimerkiksi maksuttomassa osakeannissa. Tällöin yhtiön osakkeiden luovutus rinnastetaan tosin osakeantiin.

Joka tapauksessa jo olemassa olevien osakkeiden luovuttaminen tarkoittaa myös sitä, että niiden ostajan tulee maksaa osakkeista varainsiirtovero. Tällaisten osakkeiden varainsiirtovero on 1,6 % ja varainsiirtoverolain mukaan varainsiirtoveron maksaa osakkeiden ostaja.

Osakeanti

Käytännössä erilaisia osakeanteja on monenlaisia, mutta kun osakkeita tarjotaan käypään hintaan uusille osakkaille, kysymykseen tulee suunnattu osakeanti. Tällä tarkoitetaan sitä, että yhtiökokous päättää tarjota vain jollekulle tai joillekuille osakkeita eikä kaikille. Osakeannissa osakkeista maksettava hinta tulee yhtiölle ja tämä on yhtiölle verovapaata. Lisäksi osakkeita hankkivan tahon ei tarvitse tällöin maksaa varainsiirtoveroa.

Osakeannissa kysymys on siis uusien osakkeiden liikkeelle laskemisesta ja tämä tulee rekisteröitäväksi kaupparekisteriin. Tällaiset uuden liikkeelle laskettavat osakkeet ovat siten varainsiirtoverottomia.

Lyhyt yhteenveto ja arviointi

Osakkeiden myynnissä myyjä saa kauppahinnan itselleen ja lähtökohtana on se, että myyjään kohdistuu tällöin luovutusvoittovero. Ostajan tulee maksaa varainsiirtovero. Tämän vaihtoehdon lisäkustannus on siis osakkeita hankkivalle tuo varainsiirtovero.

Jos taas uusia osakkeita lasketaan liikkeelle, kauppahinnan saa yhtiö. Yhtiö ei tästä tällöin maksa veroa, mutta myöskään osakkeita hankkiva ei tällöin joudu maksamaan varainsiirtoveroa.

Jos tavoitteena on, että osakkeet saadaan mahdollisimman halvalla hinnalla, niin osakeanti on tällöin varainsiirtoveron verran huokeampi vaihtoehto. Jos taas rahat halutaan myyvälle taholle, varainsiirtovero tulee maksettavaksi.

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä, ja keskustellaan juuri sinun yrityksellesi sopivista ratkaisuista.