1.Accounting turvapalveluyrittäjän kasvun tukena

247 Satakunnan Turvapalvelut Oy on monipuolinen vartiointiliike. Yritys tarjoaa vartiointipalveluita ja turvallisuutta lisääviä oheispalveluita koko Satakunnan alueella. Vartiointikohteina on yrityksiä ja organisaatioita laidasta laitaan: asiakkaina on niin teollisuuden, logistiikan, kaupan kuin viihteen ja vapaa-ajankin yksiköitä. Liikevaihdossa painottuvat perinteiset teollisuuskiinteistöt, mutta yhä lisääntyvässä määrin myös yksityisiä koteja kuuluu vartioinnin piiriin. Myyntijohtaja Hannu Tarkkion mukaan toiminta perustuu asiakaslähtöisyyteen. ”Asiakkaillamme on hyvin erilaisia tarpeita turvallisuuden kohentamiseksi. Esimerkiksi vanhukset kokevat usein turvattomuuden tunnetta yksin asuessaan. Me toteutamme paljon räätälöityjä turvaratkaisuita, esimerkiksi asennamme turvatekniikkaa, turvapuhelimia ja olemme valmiudessa vuorokauden ympäri. Tuotamme varsinaisten turvapalveluiden ohella myös hoivapalveluita. Näin edesautamme vanhusten kotona asumisen mahdollisuuksia”, kertoo Tarkkio.

Ammattitaitoiset toimijat takaavat hyvän palvelun

Vartiointiliikkeessä työskentelee keskimäärin 40 henkilöä ja ajoittain henkilöstötarve lisääntyy jopa 20 työntekijällä. Henkilökunta koostuu ammattitaitoisista vartioista ja lähihoitajista. Liiketoimintaa toteutetaan neljän eri yrityskumppanin kanssa. Markkinoilla tapahtuneiden muutosten myötä 247 Satakunnan Turvapalvelut on viimeisen kahden vuoden aikana kasvanut voimakkaasti. Kasvun tukena on toiminut myös tilitoimisto 1.Accounting, joka hoitaa sopimusasiakkaiden laskutuksen vartiointipalvelusta sekä myyntireskontran seurannan, osapalkanlaskennan sekä yrityksen pääkirjanpidon.

”Kun aloitimme yritystoiminnan, sain varmasti tärkeimmän neuvon koskien koko liiketoimintaa: valitkaa tilitoimisto, joka ymmärtää alaa, jolla toimitte. Teimme silloin valinnan tilitoimistosta, joka kuitenkin osoittautui pian meille sopimattomaksi. Vaihdoimme kuuden kuukauden jälkeen 1.Accountingin asiakkaiksi, mikä oli hyvä päätös. Sen jälkeen kaikki on rullannut sujuvasti”, kertoo Tarkkio, ja jatkaa ”1.Accounting on hyvin pysynyt mukana meidän kasvussa ja niissä muutoksissa, mitä olemme tehneet matkan varrella. Yhteistyö on ollut erittäin joustavaa ja miellyttävää. Heidän palveluasenteensa on sellainen että he haluavat auttaa monimutkaisiltakin tuntuvissa asioissa.”

Taloushallinnon joustavuus ja helppous vapauttaa resursseja

Vartiointialan työvuorosuunnittelu poikkeaa jonkin verran monesta muusta vuorotyöstä paikallaolovelvoitteensa vuoksi. Esimerkiksi työvuorolistan suunniteltu henkilöstöresurssi on täytettävä silloinkin, kun työntekijä sairastuu. ”Minuuttiakaan ei ole sellaista hetkeä, että sairastapauksen vuoksi meillä olisi miehistövajetta. Työvuorolistassa tapahtuu sen vuoksi jatkuvasti muutoksia, joka aiheuttaa palkanlaskulle ja palkkahallinnolle kokonaisuudessaan paljon töitä. 1.Accountingin kanssa toimii erinomaisesti osapalkanlaskentamalli, jossa yrityskumppanimme tuottama palkanlaskentapalvelu lähettää tiedot tilitoimistoon, jossa he puolestaan hoitavat maksut ja kirjaukset”, kertoo myyntijohtaja.

247 Satakunnan Turvapalveluilla on käytössään sähköinen taloudenhallintajärjestelmä Procountor. Se on tuonut vartiointiliikkeelle paljon etuja vapauttamalla aikaresursseja ja parantamalla asiakaspalvelua. Enää aikaa ei kulu tositteiden pyörittelyyn ja taloushallinnon asiat voidaan toimittaa ajasta ja paikasta riippumatta. ”Minun ei tarvitse mennä toimistoon avatakseni kirjekuoressa tulleen laskun vaan voin kirjautua palveluun vaikka kotona tai ulkomailla ja hoitaa laskut minulle parhaiten sopivana aikana. Se on yrittäjälle aivan valtava etu”, kehuu Tarkkio. Myös asiakaspalvelu parantuu sähköisen järjestelmän johdosta. ”Joskus asiakkaalla on kysymyksiä tai muutos toiveita laskutuskäytäntöihin, voin katsoa asiakkaan myyntilaskut koneelta ja antaa vastauksen vaikka suoraan puhelimessa”. Vaikka taloushallinto sujuukin pääsääntöisesti sähköisesti, hän mainitsee, että 1.Accountingilla on hyvä henkilökohtainen palvelu. ”Sekä yrittäjänä että asiakkaana arvostan henkilöstön sitoutumista ja pysyvyyttä. Pidän hienona asiana, että he tuntevat meidät ja osaavat auttaa meitä parhaalla mahdollisella tavalla. Se auttaa yritystämme toimimaan tehokkaasti nyt ja jatkossa”, päättää Tarkkio.

Tutustu 
referensseihimme »

Kokonaisvaltainen osaaminen, asiantuntijuus ja henkilökohtainen palvelu ovat luoneet vankan pohjan yrityksemme menestykselle. Sen vuoksi meillä onkin suuri joukko arvostettuja yrityksiä asiakkainamme. Tutustu asiakkaidemme tarinoihin »