Palveluidemme avulla keskityt olennaiseen

1.Accounting on asiantunteva ja monipuolinen taloushallintopalveluiden tarjoaja. Toimintamme lähtökohtana on tukea eri toimialojen yrityksiä taloushallinnollisissa asioissa. Tuotamme ja kokoamme arvokasta tietoa kumppaniyrityksiemme liiketoiminnan avuksi sekä kevennämme asiakkaidemme taloushallinnollisia prosesseja. Yritysten menestyminen riippuu monesta eri tekijästä. Tilitoimistomme laajasta palveluvalikoimasta voit valita juuri sinun tarpeitasi vastaavan kokonaisuuden. Asiantuntijamme ovat sinua varten.

Kirjanpito on yrityksen tärkein toiminto

Ajantasainen kirjanpito on tärkeimpiä johdon työvälineitä yrityksen kannattavuuden seurantaan. Nykyhetkessä tapahtuva kirjaus ennakoi yrityksen talouden tilaa ja antaa selkeän edun päätöksenteossa. 

Asiakkaamme ovat aina tiedon keskiössä. Laadimme kirjanpidon lakien ja asetusten mukaan ja varmistamme, että kirjanpito luo tarvittavat lähtökohdat yrityksen taloudenpidolle. Painotamme kirjanpidossa kuukausittain yrityksen kannalta tärkeimmät asiat
sekä kiinnitämme huomiota myös yrityksen muuttuviin tekijöihin. Selkeät raportit ja oikeiden asioiden huomioiminen kirjanpidossa luovat yritykselle vieläkin paremmat mahdollisuudet menestyä. Henkilökohtainen ja asiantunteva palvelu kuuluu jokaiselle asiakkaallemme.
Tiedustele lisää.

Sähköiset taloushallintopalvelut

Sähköisten palvelujen käyttö on mahdollista nyt myös pienyrityksille. Tarjoamme helppokäyttöiset järjestelmäratkaisut kaiken kokoisille yrityksille, ilman mittavia investointeja.
ProCountor –järjestelmän avulla myynti- ja ostolaskujen käsittely on vaivatonta ja reaaliaikaista. Lisäksi palkanlaskenta ja kirjanpito hoituvat kätevästi samalla järjestelmällä. Sähköinen taloushallinto voidaan ottaa käyttöön myös osissa, riippuen yrityksen tarpeista.

Yritys voi halutessaan hoitaa itse osan taloushallinnon osa-alueista tai vaihtoehtoisesti ulkoistaa koko taloushallinnon meille. Ulkoistettuna palvelunakin yrityksellä on mahdollisuus tarkastella reaaliaikaisia myynti- ja ostolaskujen, sekä kirjanpidon tilannetta käyttämällä tilitoimiston kanssa samaa järjestelmää. Kaikki raportit ovat luonnollisesti myös sähköisesti käytettävissä yrityksen johdon tarpeita ajatellen. Tiedustele lisää.

Asiantuntijapalvelut yrityksen elinkaaren eri tilanteisiin

Monipuolinen asiantuntijajoukkomme tarjoaa tietoa ja tukea yrityksen eri tilanteissa. Yhdessä laajan yhteistyöverkostomme kanssa autamme sinua löytämään kulloinkin sopivimmat ratkaisut yritykselle. Tiedustele lisää.

  • yrityksen perustamiset
  • yhtiömuodon muutokset
  • verosuunnittelu
  • osingonjaon optimointi
  • liiketoiminnan kehittäminen
  • sukupolvenvaihdokset

Myyntilaskutuksen ulkoistaminen

Tehokas laskutuspalvelu on tärkeä tekijä saatavien hallinnassa ja nopean kierron takaamiseksi. Laskutuksen ulkoistaminen meille vapauttaa aikaa yrityksen varsinaiselle liiketoiminnalle. Varmistamme lisäksi, että laskut pitävät sisällään aina uusimmat säännökset laskuvaatimuksista. Myyntilaskut on mahdollista välittää eteenpäin myös verkkolaskuina. Tiedustele lisää.

Myyntisaatavien seuranta

Digitaaliset ratkaisut tilitoimiston ja perintätoimiston välillä luovat tehokkaan yhdistelmän saatavien seurannalle. Säännönmukaisella myyntisaatavien seurannalla taataan lyhyt myyntisaamisten kierto ja minimoidaan luottotappioriskit. Hoidamme puolestanne saatavien seurannan ja raportoimme avoimet myyntisaatavat sovituin väliajoin. Tarvittaessa hoidamme myös avoimien myyntisaatavien siirron perintätoimistolle. Tiedustele lisää.

Ostolaskujen kierrätyksellä tehokkuutta toimintaan

Yrityksen koosta ja laskumäärästä riippuen valitsemme yritykselle parhaiten sopivat ratkaisut. Sähköinen ostolaskujen vastaanotto ja kierto tuovat vapauden ajasta ja paikasta riippumatta. Tarvittaessa hoidamme puolestanne ostolaskujen käsittelyn, ostolaskujen maksatuksen ja hyväksyntäkierron sovitun mukaisesti. Toimitamme myös toimittaja-, tuote-, avoimet ostolaskut ym. raportteja päivittäisiin tarpeisiin. Tiedustele lisää.

Palkkahallinnon ulkoistaminen

Palkkahallinnon ulkoistaminen vapauttaa resursseja yrityksen ydinliiketoiminnalle. Palkka-asiantuntijamme hoitavat palkanlaskennan ja raportoinnin tehokkaasti. Pidämme asiakkaan ajan tasalla työehtosopimusten muutoksista ja muiden lakisääteisten velvoitteiden hoitamisessa.

Räätälöidyt ratkaisut jokaisen yrityksen tarpeisiin antavat mahdollisuuden ulkoistaa palkkahallinto kokonaan aina maksatukseen saakka. Konsultoiva ja henkilökohtainen palvelu kuuluu osaksi palkkapalveluitamme. Tiedustele lisää.

Tutustu 
referensseihimme »

Kokonaisvaltainen osaaminen, asiantuntijuus ja henkilökohtainen palvelu ovat luoneet vankan pohjan yrityksemme menestykselle. Sen vuoksi meillä onkin suuri joukko arvostettuja yrityksiä asiakkainamme. Tutustu asiakkaidemme tarinoihin »