Maahantuonnin arvonlisäverotukseen merkittävä menettelymuutos

Arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkittyjen yritysten (ja muiden toimijoiden) tavaroiden maahantuonnin arvonlisäverotus siirtyi Tullilta Verohallinnolle 1.1.2018. Muutos vaikuttaa menettelyyn merkittävästi. Olennaisin uusi säännös on se, että 1.1.2018 alkaen arvonlisäverovelvolliset yritykset joutuvat laskemaan ja ilmoittamaan maahantuonnista suoritettavan veron ja veron perusteen oma-aloitteisesti arvonlisäveroilmoituksellaan samalla tavoin muutkin verokaudelle kohdistettavia liiketoimia koskevat tiedot. Tähän asti asia on hoidettu Tullin kanssa ja Tulli on määrännyt arvonlisäveron. 

Mistä on kysymys ja mikä muuttui?

Tavaran maahantuonnilla tarkoitetaan tavaran tuontia nimenomaan EU:n alueelle. Tavaran maahantuonti katsotaan tapahtuvan Suomessa, jos tavara on Suomessa silloin, kun se maahantuodaan EU:hun. Tämä on pääsääntö, kun tuodaan tavaraa EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolelta eli esimerkiksi silloin, kun tavaroita tuodaan Kiinasta suoraan Suomeen. Maahantuontia on myös tavaran maahantuonti EU:n tullialueelta, mutta veroalueen ulkopuolelta eli esimerkiksi tuonti Kanariansaarilta Suomeen. Maahantuontina käsitellään myös edellytysten täyttyessä esimerkiksi ns. sisäistä passitusmenettelyä. Yksityiskohtiin menemättä, muihin tavaran tuonteihin – esimerkiksi yhteisöhankintaan (tavaran hankinta toisesta EU-maasta) – muutos ei vaikuta.

Menettelymuutoksesta riippumatta on hyvä kuitenkin huomata, että Tullin toiminta jatkuu ja Tulli toimittaa maahantuonnin tullauksen jatkossakin aikaisempaan tapaan. Näin siitä huolimatta, vaikka Tulli ei enää vahvista maahantuonnista suoritettavan arvonlisäveron määrää. Sen arvonlisäverovelvolliset yritykset joutuvat jatkossa itse oma-aloitteisesti laskemaan ja ilmoittamaan.

Vaikka veron perusteen laskenta muuttui oma-aloitteiseksi, se lasketaan samalla tavoin kuin aiemminkin. Toisin sanoen yksikään laskentasääntö ei muuttunut 1.1.2018 voimaan tulleen uudistuksen yhteydessä. Tavaran maahantuonnista suoritettavan arvonlisäveron laskennassa veron peruste on lähtökohtaisesti Tullin EU:n tullilainsäädännön mukaan määrittämä tullausarvo, johon lisätään arvonlisäverolaissa mainitut tietyt erät. Tämän mukaisesti tullausarvo sisältää esimerkiksi kuljetuskustannukset paikkaan, jonne tavarat ensin saapuvat EU:n alueella. Maahantuonnin arvonlisäveron perusteeseen kuljetuskustannukset lasketaan kuljetussopimuksen mukaiseen ensimmäiseen Suomessa olevaan määräpaikkaan saakka ja tietyin edellytyksin toiseen Suomessa tai muualla EU:n alueella olevaan määräpaikkaan. Seuraava esimerkki havainnollistaa asiaa.

Esimerkki

Arvonlisäverovelvollinen elinkeinonharjoittaja tuo tavaraa Kiinasta Helsinkiin, minkä jälkeen kuljetus jatkuu lopulliseen määräpaikkaan Poriin. Tullauspäätöksessä oleva tullauspäivä on 14.2.2018. Tavaran tullausarvo on tullauspäätöksen mukaan 10.500 euroa ja tullit sekä tullin kantamat maksut ovat yhteensä 388,50 euroa. Lastin purkamis- ja lastauskustannukset sekä kuljetuskustannukset Helsingistä Poriin on yhteensä 1.711,50 euroa. Maahantuonnin arvonlisäveron veron peruste on 12.600 euroa (= tullausarvo 10.500 € + tullit 388,50 € + lastin purku ja lastaus sekä kuljetus Helsingistä Poriin 1.711,50 €).

Arvonlisäveroilmoitus muuttui

Vuoden alusta myös oma-aloitteisista veroista annettava veroilmoitus muuttui muutoksen johdosta. Ilmoitukselle on lisätty omat kohtansa sekä suoritettavien verojen että veron perusteen osalta. Veron peruste ilmoitetaan lomakkeen alaosassa kohdassa ”Tavaroiden maahantuonnit EU:n ulkopuolelta” ja suoritettava vero kohdassa ”Vero tavaroiden maahantuonneista EU:n ulkopuolelta”. Esimerkki valaissee näiden kohtien eroa ja sisältöä.

Esimerkki

Tavaroiden maahantuonnit EU:n ulkopuolelta (maahantuonnit) ovat 50 000 euroa. Hankitut tavarat ovat sellaisia, joihin sovelletaan 24 %:n verokantaa.  Veron perusteena ilmoitetaan 50.000 euroa. Suoritettavan veron määräksi ilmoitetaan tällöin 24 % x 50.000 euroa eli 12.000 euroa. Tämän tavaroiden maahantuonnista suoritettavan veron saa vähentää samoin perustein kuin Suomesta ostettujen tavaroiden hintaan sisältyvät verot. Vero siis lasketaan mukaan kohdekauden vähennettäviin veroihin. Edellytyksenä on tällöin luonnollisestikin, että hankinta oikeuttaa vähennykseen.

Veron kohdistamisesta

Maahantuonnista Verohallinnolle suoritettava vero kohdistetaan sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana tullauspäätös on annettu eli tullauspäätöksen tullauspäivän mukaiselle kalenterikuukaudelle. Verovelvollisella on tällöin käytössä tullauspäätös, josta ilmenevat esimerkiksi tullausarvo, tullit ja tullin kantamat maksut sekä tullauspäätöksen hyväksymispäivä että tullauspäivä. Hyväksymispäivä on yleensä sama kuin tullauspäivä, mutta ne voivat olla myös eri päiviä.

Muutoksen merkittävä hyöty

Uuden säännöstön merkittävä etu on siinä, että jatkossa suuria tuonteja harjoittavat yritykset voivat kohdistaa suoritettavan ja vähennettävän veron samalla kuukaudelle. Aikaisempi menettely on saattanut johtaa pahimmillaan siihen, että arvonlisävero on tullut suorittaa jopa lähes 2,5 kuukautta ennen kuin sen on saanut vähennyksenä hyväksi. Tämä on rassannut yritysten likviditeettiä paikoin ankarasti. Nyt ne kohdistaan samalle ajankohdalle, eikä tuollaista likviditeettikysymystä synny samalla tavalla enää jatkossa.

Menettely ei muuttunut kaikissa tilanteissa

Selvyyden vuoksi on hyvä vielä todeta, että maahantuonnin arvonlisäverotus ei poistu Tullilta kuitenkaan kaikilta osin. Tullille nimittäin jäi edelleen muiden kuin arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkittyjen tuojien maahantuonnin arvonlisäverotus. Tämä tarkoittaa esimerkiksi matkustajatuontien arvonlisäverotusta.

Tutustu 
referensseihimme »

Kokonaisvaltainen osaaminen, asiantuntijuus ja henkilökohtainen palvelu ovat luoneet vankan pohjan yrityksemme menestykselle. Sen vuoksi meillä onkin suuri joukko arvostettuja yrityksiä asiakkainamme. Tutustu asiakkaidemme tarinoihin »