Sähköauton verohelpotus 2021

Tiesitkö, että luontoisetuna käytettävälle täyssähköautolle myönnettiin 170 euron kuukausittainen verohelpotus vuosille 2021-2025?

Alennus koskee sekä käyttöetuautoa että vapaata autoetua ja sitä voidaan käyttää kaikkiin vuonna 2020 tai sen jälkeen Suomeen ensirekisteröityihin täyssähköautoihin. Tätä vanhempiin autoihin sitä ei kuitenkaan voida käyttää.

Täyssähköautolla kevyempää verotusta

Vapaana autoetuna käytettävän täyssähköauton luontoisetuarvosta vähennetään 0,08 euroa kilometriltä tai 120 euroa kuukaudessa riippuen siitä käytetäänkö laskennassa todellisia ajokilometrejä vai kiinteää, kaavamaista laskentatapaa.

Verohelpotukset koskevat vain täyssähköautoja. Hybridien luontoisetu lasketaan kuten bensa- ja dieselautoissakin. Me 1.Accountingilla olemme laskeneet autoetusi arvon vuodenvaihteessa ja mahdolliset edut on huomioitu automaattisesti.

Latauslaite lisävaruste 1.1.2021 alkaen

Toinen vuoden alusta voimaan astunut muutos koskee sähköauton latauslaitetta. Vuoden 2021 alusta latauslaite on luettu auton lisävarusteeksi ja se lasketaan mukaan auton arvoon samoin kuin muutkin lisävarusteet.

Lisävarusteiden hankintahinnat lisätään auton uushankintahintaan, mutta vain siltä osin kuin niiden yhteenlaskettu arvo ylittää 850 euroa. Myös lisävarusteiden asennuskustannukset otetaan huomioon osana hankintahintaa. Tämä koskee myös sähköauton kotilatauslaitteen asennuskustannuksia.

Jos haluat keskustella yrityksesi autoeduista tai muista luontoiseduista, ole yhteydessä omaan kirjanpitäjääsi tai palkanlaskijaasi. Olemme täällä sinua ja yritystäsi varten.

Tutustu 
referensseihimme »

Kokonaisvaltainen osaaminen, asiantuntijuus ja henkilökohtainen palvelu ovat luoneet vankan pohjan yrityksemme menestykselle. Sen vuoksi meillä onkin suuri joukko arvostettuja yrityksiä asiakkainamme. Tutustu asiakkaidemme tarinoihin »