Työsuhde-etujen verotukseen tarkennuksia

Verohallinto on päivittänyt omaa ohjettaan ”Henkilökuntaedut verotuksessa”. Uutta ohjetta on noudatettu vuoden 2021 alusta. Ohjeeseen on lisätty työnantajan virtuaalisesti järjestämää virkistystoimintaa sekä lomautuksen ja palkattoman vapaan aikana annettuja henkilökuntaetuja koskevia ohjeita. Lisäksi fysioterapiaa koskevaa ohjeistusta on lavennettu.

Virtuaalinen virkistystoiminta

Koronavuosi 2020 toi mukanaan monia uusia toimintatapoja ja -muotoja. Luovuuskin on kukoistanut. Verohallinto on ollut suhteellisen myötämielinen tässä suhteessa. Esimerkiksi työnantajan virtuaalisesti järjestämä virkistystoiminta on edellytysten täyttyessä verovapaata henkilöstölle.

Tärkeä edellytys tällaiselle virkistystoiminnalle on se, että se on työnantajan kollektiivisesti järjestämää ja että etu on tavanomainen ja kohtuullinen. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että työnantajan järjestämä virkistyspäivä voi olla verovapaata, vaikka työntekijät eivät kokoontuisi fyysisesti samaan paikkaan. Tällaisissa tilaisuuksissa työnantaja voi tarjota työntekijöille myös esimerkiksi ruuan. Tältäkin osin tärkeää on se, että kyse on nimenomaan työnantajan järjestämästä ruokailusta. Käytännössä näitä onkin järjestetty esimerkiksi siten, että työnantaja on tilannut ruuan kotiin tai työntekijä hakee työnantajan tilaaman ruoan tietystä paikasta.

Todettakoon, että esimerkiksi, jos työnantaja tarjoaa ruokailun virkistystilaisuudessa antamalla työntekijöille lahjakortin ruokakauppaan, ravintolaan tai ruokalähettipalveluun, kyse ei ole työnantajan järjestämästä verovapaasta ruokailusta. Lahjakorttina annettu etu on työntekijän palkkaa.

Henkilökuntaedut lomautuksen ja palkattomien vapaiden aikana

Koronavuoden ikäviä asioita olivat myös mm. lukuisat lomautukset, jotka taas osaltaan nostivat esille uusia kysymyksiä, joita käytännössä on punnittava myös verotuksen suhteen. Perusperiaate on se, että työnantaja ei ole lähtökohtaisesti velvollinen tarjoamaan henkilökuntaetuja lomautuksen tai esimerkiksi palkattoman vapaan (esimerkiksi äitiysloma, vanhempainvapaa, sairausloma ja vuorotteluvapaa) ajalta, ellei toisin sovita. Lakisääteinen työterveyshuolto toki on eri asemassa tässä. Jos työnantaja ja työntekijä ovat sopineet, että työntekijä saa henkilökuntaetuja myös lomautuksen tai muun palkattoman vapaan aikana, edut ovat verovapaita samoin edellytyksin kuin työskenneltäessäkin.

Fysioterapia osana työsuhde-etuja

Fysioterapia on yksi kovin käytetty työsuhde-edun muoto. Verohallinto helpotti hieman kriteerejä vuoden 2021 alusta ohjepäivityksessään. Tämän mukaan Verohallinto ei enää edellytä työnantajan järjestämältä fysioterapialta lääkärin lähetettä. Toisaalta edun verovapauteen ei myöskään vaikuta se, saako työnantaja fysioterapiasta Kansaneläkelaitokselta korvausta vai ei.

Työnantaja voi järjestää vapaaehtoiseen työterveyshuoltoon kuuluvan fysioterapian esimerkiksi hankkimalla palvelun palveluntarjoajalta, jonka kanssa se on tehnyt sopimuksen. Vaihtoehtoisesti työnantaja voi järjestää fysioterapian antamalla työntekijälle lähetteen, jossa on määritelty, mitä palveluja työnantajan kustantama ja työterveysohjesäännössä sovittu fysioterapia kattaa. Työnantaja voi järjestää fysioterapian myös kohdennetulla maksuvälineellä tai vakuutuksella.

Kohdennetulla maksuvälineellä järjestetty fysioterapia voi olla verovapaa, jos fysioterapiasta on sovittu työterveyttä koskevassa ohjesäännössä, työnantaja on määritellyt paikat, joissa kohdennettua maksuvälinettä voi käyttää, tai on antanut työntekijälle lähetteen, jossa työnantajan kustantamien palveluiden sisältö on määritelty. Tällöinkin, jotta kysymys on verovapaasta edusta, tarjottavan hoidon on oltava tavanomaista ja kohtuullista.

Tutustu 
referensseihimme »

Kokonaisvaltainen osaaminen, asiantuntijuus ja henkilökohtainen palvelu ovat luoneet vankan pohjan yrityksemme menestykselle. Sen vuoksi meillä onkin suuri joukko arvostettuja yrityksiä asiakkainamme. Tutustu asiakkaidemme tarinoihin »