Korona, tappiollinen tilikausi ja verotus

Koronaepidemia on vienyt monet yritykset ahtaalle. Osa on selvinnyt lainan avulla, osa on saanut tukia ja osa taas elää sekä lainan että tukien turvin. Vaikka on niitäkin, jotka ovat säästyneet vähäisemmin kolhuin, suurelle osalle yrityksistä on muodostumassa tappiollinen tilikausi.

Tässä yhteydessä on hyvä ymmärtää, että kirjanpidollinen tappio ja verotuksellinen tappio ovat kaksi eri asiaa. Niitäkin tilanteita esiintyy, että tappio on vain kirjanpidollinen. Näin käy esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, joissa arvonalentuminen joudutaan kirjaamaan kirjanpidossa, mutta sitä ei hyväksytä verotuksessa vähennyskelpoiseksi eräksi. Esimerkiksi pysyvään käyttöön tarkoitettujen arvopapereiden tai toisaalta rahoitusarvopapereiden osalta tilanne voi olla tällainen. Pahimmillaan tämä johtaa siihen, että tappiollisesta tuloksesta huolimatta joudutaan maksamaan veroja.

Monissa tapauksissa – kun kauppa ei ole käynyt – on sekä kirjanpidollinen että verotuksellinen tulos tappiollinen. Kun verotuksellinen tulos on tappiollinen, ei veroja luonnollisestikaan tule maksettavaksi. Tämän tappion voi kuitenkin vähentää myöhemmin verotuksellisesta positiivisesta tuloksesta. Pääsäännön mukaan aikaa on seuraavat 10 verovuotta.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi tilikauden 2020 tappio saadaan vähentää 10 vuoden kuluessa syntyneistä voitoista. Tämä taas saattaa tarkoittaa – tappion määrästä riippuen – jopa sitä, että tulevina vuosina ei jouduta veroja maksamaan lainkaan. Tuon ajan kuluessa tappioita vähennetään aikarajan puitteissa niin pitkään kuin vähentämättömiä tappioita on.

Erikseen on syytä huomata, että jos tappio on tilikaudelta niin merkittävä, että koko oma pääoma menee negatiiviseksi, on osakeyhtiön hallituksen ryhdyttävä toimiin ja mahdollisesti tehtävä kaupparekisteriin ilmoitus oman pääoman menettämisestä. Tällainen velvollisuus voi toki syntyä jo tilikauden aikana, jos hallitus havaitsee, että oma pääoma on negatiivinen.

Arvopapereiden luovutuksiin liittyvät huomiot

Tappion vähennysoikeus ei ole kuitenkaan täydellinen. Osa tappioista saatetaan nimittäin menettää myös lopullisesti. Esimerkiksi arvopapereiden luovutuksiin liittyviin tappioihin sisältyy lukuisia rajoituksia. Kun osakeyhtiömuotoinen yritys myy sellaiseen omaisuuteen (= muu omaisuus) kuuluvia osakkeita, jotka eivät palvele sen elinkeinotoimintaa, tappiot voidaan vähentää vain verovuonna ja seuraavan viiden verovuoden aikana syntyneistä muun toiminnan luovutusvoitoista. Näitä tappioita ei siis voida vähentää ns. normaalista elinkeinotoiminnan tuloista lainkaan.
 
Jos taas edellä mainitut osakkeet palvelisivat osakeyhtiön elinkeinotoimintaa, niin tiettyjen edellytysten täyttyessä niiden tappiot olisivat täysin vähennyskelvottomia. Toisaalta tällaisten käyttöomaisuuteen liittyvien osakkeiden luovutustappiot voidaan sellaisissa tilanteissa, joissa ne on omistettu alle vuoden tai omistusosuus myyvässä yhtiössä on ollut alle 10 prosenttia, vähentää vastaavien osakkeiden luovutusvoitoista verovuonna ja viitenä seuraavana verovuotena.
 
Oman mausteensa tappioiden käsittelyyn tuo vielä esimerkiksi kiinteistö- tai vastaavan yhtiön osakkeiden tappiollinen luovutus. Jos tällaisen osakkeen myynnistä syntyy tappio, se voidaan vähentää edellisestä poiketen normaalista muusta elinkeinotulosta verovuonna ja seuraavan 10 verovuoden aikana.
 
Kun aikanaan koronaepidemia hellittää ja yritykset pääsevät taas pikkuhiljaa jaloilleen, on selvää, että nyt kärsittyjä tappioita on syytä hyödyntää verotuksessa. Tämä taas edellyttää voitollisten tulosten ohella kuten edellä esitetystä voidaan havaita, hyvää tappioiden hallintaa. Verolainsäädäntömme kun sisältää niin monta eri sisältöistä tappioiden vähentämisen sääntöä.
 


Kysy lisää asiantuntijoiltamme!

1.Accounting

Tutustu 
referensseihimme »

Kokonaisvaltainen osaaminen, asiantuntijuus ja henkilökohtainen palvelu ovat luoneet vankan pohjan yrityksemme menestykselle. Sen vuoksi meillä onkin suuri joukko arvostettuja yrityksiä asiakkainamme. Tutustu asiakkaidemme tarinoihin »