Yrittäjä – vastaako omistusrakenteesi tarpeitasi?

Yhtä oikeaa joka tilanteeseen sopivaa omistusmallia ei ole olemassa. Jollekin soveltuu yhtiön omistamiseen selkeä malli, jolloin itse omistaa suoraan oman yhtiönsä osakkeet. Tällöin mahdollinen varojen tarve tyydytetään suoraan omasta yhtiöstä esimerkiksi palkan ja/tai osingon muodossa, jolloin verotus kohdistuu itse yrittäjään ja osinkojen osalta asiaan vaikuttaa mm. yhtiön varojen ja velkojen erotus – nettovarallisuus.

Käytännössä on monia syitä pohtia myös toisenlaisia malleja, vaikka edellä esitetty voi olla juuri sinulle se oikea malli. Rakennemuutokseen syitä voivat olla esimerkiksi riskin minimointi, työntekijöiden mukaan ottaminen osakkaaksi tai muu osakaspohjan laajentaminen, yritystoiminnan myynti, sukupolvenvaihdos jne. Mitä varhaisemmassa vaiheessa eri tyyppisiin tilanteisiin varautuu sitä parempia lopputuloksiakin voidaan erityisesti pitkällä aikavälillä odottaa.

Toimialan johdosta erilaiset vastuut ovat merkittäviä. Jos vastuut laukeavat voi koko yritys kaatua jne. Tällaisessa tilanteessa saattaa olla tarpeen miettiä omaisuuden turvaamisesta normaalein liiketaloudellisin toimin. Tällöin voidaan ajatella esimerkiksi liiketoiminnan siirtämistä nykyisen yhtiön omistamaan tai perustamaan tytäryhtiöön. Tällöin riskialtis liiketoiminta on kyseisessä tytäryhtiössä ja varallisuus edelleen suoraan omistetussa yhtiössä. Tällainen toimenpide voidaan tehdä täysin veroneutraalisti, jos liiketoiminta siirretään varoineen ja velkoineen.

Mietitkö osakaspohjan laajentamista?

Myös osakaspohjan laajentamistarpeet voivat laukaista tarpeen muuttaa omistusrakennetta. Monesti jos esimerkiksi avainhenkilöitä halutaan sitouttaa osakeomistuksin, voi yhtiön osakkeiden hankinta muodostua erittäin kalliiksi toimeksi. Tällöinkin voidaan pohtia oman yhtiön laihduttamista siirtämällä varallisuutta toiseen yhtiöön. Tavoitteet ratkaisevat valittavan mallin. Valintaan vaikuttavat luonnollisesti myös seuraamukset – kuten veroseuraamukset ja mahdolliset muut kustannukset. Joskus myös aikataulu saattaa antaa oman säväyksensä valintoihin, vaikka se ei valintaa saisikaan yleensä ratkaista. Vaihtoehtoina voidaan mainita esimerkiksi jakautuminen, jolloin liiketoiminta siirretään omaan yhtiöön ja ns. muu varallisuus toiseen yhtiöön. Tämäkin on tehtävissä veroneutraalisti. Myös jo edellä viitattu osakevaihto voi tulla kysymykseen. Tällöin varoja voidaan jakaa yhtiöstä ilman veroseuraamuksia esimerkiksi osingonjaolla. Muitakin vaihtoehtoja on. Esimerkiksi omien osakkeiden hankkiminen, joka toki johtaa veroseuraamuksiin, voi tulla kysymykseen. Tähän ”järjestelyyn” voi johtaa esimerkiksi se, että pääosakas haluaa luopua kokonaan yritystoiminnastaan esimerkiksi eläköityäkseen. Usein omien osakkeiden hankintaa käytetään osana muuta omistuksen järjestelyä.

Erilaiset omistus- ja rakennejärjestelyt ovat siis tavoiteriippuvaisia. Niitä voidaan tehdä paikoin täysin veroneutraalisti, joka tietysti edellyttää verolainsäädännön tarkkaa noudattamista. Monesti järjestelyiden hyväksyttävyys varmistetaan esimerkiksi Verohallinnolta haettavalla ennakkoratkaisulla. Näin taklataan paikoin verottajan omat tulkinnat jo etukäteen.

Omistus- ja yrityksen rakennejärjestelyt ovat erittäin tyypillisiä ja usein lisäksi yrittäjän huulilla olevia pohdintoja. Jos sinulla on millaisia tahansa ajatuksia mm. näihin asiakokonaisuuksiin liittyen, ota yhteyttä – autamme sinua mielellämme. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kautta saamme parhaat ratkaisut yrityksesi käyttöön!

Tutustu 
referensseihimme »

Kokonaisvaltainen osaaminen, asiantuntijuus ja henkilökohtainen palvelu ovat luoneet vankan pohjan yrityksemme menestykselle. Sen vuoksi meillä onkin suuri joukko arvostettuja yrityksiä asiakkainamme. Tutustu asiakkaidemme tarinoihin »