Osakeyhtiöiden ennakoiden täydentäminen muuttui merkittävästi

Neljän kuukauden koroton verojen täydentäminen siirtyi historiaan. 1.11.2017 tuli voimaan osakeyhtiöitä koskeva merkittävä verotusmuutos. Koroton ennakkoverojen täydentäminen käytännössä poistettiin, kun em. päivästä lukien ennakkoveroja voi vain hakemuksesta täydentää ns. lisäennakoilla. Tärkein muutos on kuitenkin se, että tämä tulee tapahtua kuukauden kuluessa tilinpäätöksestä – siis kolme kuukautta aiempaa aikaisemmin. Tällä on merkittäviä käytännön vaikutuksia.

Muutos käytännössä

Jos tilikausi päättyy esimerkiksi 31.12.2017, voi ennakkoveroja täydentää lisäennakoilla korottomasti vain 31.1.2018 asti – siis vain yhden kuukauden ajan aikaisemman neljän kuukauden sijaan. Lisäksi jatkossa täydentäminen eli lisäennakoiden maksaminen vaatii erikseen haettavan luvan. Ennakoiden oma-aloitteinen täydentäminen ei siis tule enää kysymykseen, vaan jatkossa tulee tehdä sähköisessä palvelussa erillinen hakemus lisäennakon määräämiseksi.

Verolaskelmat kuntoon kuukaudessa

Asia tarkoittaa olennaista muutosta myös alustavan tilinpäätöksen – verolaskelman laadinnan – aikatauluun, jos yrityksessä halutaan välttyä turhilta veroseuraamuksilta. Viivästysseuraamus, josta tässä yhteydessä käytetään nimitystä huojennettu viivästyskorko, lähtee nimittäin juoksemaan heti yhden kuukauden kuluttua, mikäli hyväksi luettavat ennakot eivät riitä kattamaan verovuodelta määrättävää tuloveroa. Huojennettu viivästyskorko on tällä hetkellä
2 %.

Miten ennakot toimivat jatkossa?

Verovuoden aikana osakeyhtiöille maksettavaksi määrättävä ns. perusennakko erääntyy jatkossa kuten aikaisemmin kunkin kantokuukauden 23. päivä. Osakeyhtiö voi myös jatkossa tehdä hakemuksen ennakon alentamiseksi, poistamiseksi tai sen korottamiseksi. Verohallinto antaa päätöksen hakemuksen käsittelyn jälkeen.  

Verovuoden jälkeen osakeyhtiöt voivat täydentää maksamaansa ennakkoa hakemalla ja maksamalla lisäennakkoa kuten edellä on kerrottu. Hakija saa päätöksen sekä maksutiedot automaattisesti ilman Verohallinnon virkailijakäsittelyä. Tärkeää on huomata, että lisäennakon eräpäivä on kolmen viikon päässä oleva pankkipäivä, mutta OmaVero-palvelussa hakija voi kuitenkin määrittää eräpäivän tätä aiemmaksi ja halutessaan maksaa lisäennakon esimerkiksi hakemus- ja päätöspäivänä. Lisäennakko erääntyy yhdessä erässä, mutta lisäennakkovaatimuksia voi tehdä useita, oman tilanteen mukaan.

Ennakkoa voi vaatia määrättäväksi, muutettavaksi tai poistettavaksi verotuksen päättymiseen saakka, joka toistaiseksi osakeyhtiöillä on 10 kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä. Verovuoden päättymisen jälkeen haettu ennakko on lisäennakkoa, jota voi hakea ja maksaa verotuksen päättymiseen saakka.

Useita korkoja

Jatkossa puhutaan viivästyskorosta, huojennetusta viivästyskorosta ja veronpalautuskorosta. Viivästyskorkoa, joka korvaa aikaisemmin viivekoron, maksetaan maksamatta oleville ennakoille ja jäännösverolle. Sen suuruus on viitekorko + 7 %-yksikköä eli nykyisin viitekoron ollessa 0, korko on 7 %.

Huojennettu viivästyskorko korvaa aikaisemman yhteisökoron. Sen suuruus on viitekorko + 2 %-yksikköä, vähintään kuitenkin 0,5 %. Nyt tämä korko on siis 2 %. Huojennettu viivästyskorkoa lasketaan siis jäännösverolle verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden ensimmäisestä päivästä jäännösveron ensimmäisen erän eräpäivään asti.

Veronpalautuskorko on viitekorko vähennettynä 2 %-yksiköllä kuitenkin aina vähintään 0,5 %. Nyt siis tämä korko on 0,5 %.

Uusi säännöstö laajenee

Edellä esitetty uudistus koskee osakeyhtiöiden lisäksi yhteisetuuksia ja vuoden kuluttua eli 1.11.2018 tämä menettely laajenee myös yksityisten liikkeen- ja ammatinharjoittajien (toiminimet) sekä avointen yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden yhtiömiesten ennakoihin.

Tutustu 
referensseihimme »

Kokonaisvaltainen osaaminen, asiantuntijuus ja henkilökohtainen palvelu ovat luoneet vankan pohjan yrityksemme menestykselle. Sen vuoksi meillä onkin suuri joukko arvostettuja yrityksiä asiakkainamme. Tutustu asiakkaidemme tarinoihin »