Arvonlisäverotuksen laskutussäännöt muuttuvat 1.1.2013

Tässä kohtaa on esillä ainoastaan ne kohdat, jotka hallituksen esityksen mukaan muuttuvat.

Uudistetut laskumerkinnät

  • myynnistä suoritettavan veron määrä merkitään sen EU-maan rahayksikössä, jossa myynti tapahtuu.
  • jos myynnistä ei ole suoritettava veroa, merkintä verottomuudestta ja viittaus esim. arvonlisäverolakiin tai arvonlisäverodirektiivin säännökseen.
  • jos myyntiin sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta, laskuun merkintä ”käännetty verovelvollisuus”
  • jos ostaja laatii laskun myyjän puolesta, laskuun merkintä ”itselaskutus”
  • jos myyjä soveltaa käytettyjen tavaroiden myyntiin marginaaliverotusmenettelyä, laskuun merkintä ”voittomarginaalijärjestelmä-käytetyt tavarat”
  • jos kaukomyynnin, yhteisömyynnin ja rajat ylittävän myynnin alkuperäistä laskua muutetaan, on uudessa laskussa merkittävä kaikki tiedot mitä aikaisemmassakin oli, pelkkä viittaus ei riitä
  • jos laskun loppusumma on enintään 400 euroa, kaikkia laskumerkintöjä ei tarvitse tehdä (kevennetyt laskumerkinnät)

Muut huomioitavat asiat

  • elinkeinonharjoittajan on varmistettava, että hänen antamansa ja vastaanottamansa laskut ovat laskuperältään aitoja, laskuissa mainittuja pakollisia tietoja ei voi muuttaa ja että laskut ovat luettavassa muodossa. Varmistuksessa käytettävät tositteet ja tiedot on säilytettävä antamishetkestä säilytysajan loppuun asti.
  • yhteisökaupan verovelvollisuus syntyy tavaran toimitushetkellä sekä tavaran yhteisömyynnistä että yhteisöhankinnasta. Ennakkomaksuista ei anneta laskua.
  • Suomen arvonlisäverolakia sovelletaan, kun tavaran tai palvelun myyntimaa on Suomi. Lasku annetaan ja laskumerkinnät tehdään arvonlisäverolain säännösten mukaan myös silloin, kun

1.
– Suomeen sijoittautunut myyjä myy tavaran tai palvelun toisessa EU-maassa,
– myyntiin sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta ja
– myyjä laatii laskun.

2.
– Suomeen sijoittautunut myyjä myy tavaran EU:n ulkopuolella.
– Lasku on annettava viim. tavaran toimittamista tai palvelun suorittamista seuraavan kalenterikuukauden 15. päivänä sellaisista tavaroiden yhteisö- tai palvelumyynneistä toisiin EU-maihin joista ostaja on verovelvollinen

Uusista laskutussäännöistä tulee verottajalta vielä lisää infoa syksyn aikana.

Yle-vero voimaan 1.1.2013

Yhteisöjen yle-vero määräytyy niille osakeyhtiöille, joiden verotettava tulo ylittää 50.000 euroa. Veron määrä on 140 euroa sekä 0,35 % rajan ylittävältä osalta kuitenkin niin, että veron määrä on enintään 3.000 euroa.

Ammatin-ja liikkeenharjoittajat, kuten myös kommandiittiyhtiön ja avoimen yhtiön osakkaat maksavat yle-veron henkilökohtaisessa verotuksessa. Yle-vero on 0,68 % ansio-ja pääomatulojen yhteismäärästä, mutta enintään 140 euroa. Mikäli yel-työtulon määrä on suurempi kuin ansio-tai pääomatulot yhteensä, määräytyy yle-vero yeltyötulon mukaan. Vero sisällytetään ennakkoveroihin tai verokorttiin.

Mm. asunto-osakeyhtiöt on vapautettu yle-verosta.

Lisätietoja antaa oma yhteyshenkilösi.

Hyvää Syksyn Jatkoa!

Ladattava versio (pdf)

 

Tutustu 
referensseihimme »

Kokonaisvaltainen osaaminen, asiantuntijuus ja henkilökohtainen palvelu ovat luoneet vankan pohjan yrityksemme menestykselle. Sen vuoksi meillä onkin suuri joukko arvostettuja yrityksiä asiakkainamme. Tutustu asiakkaidemme tarinoihin »